Att arbeta på en auktionsfirma kräver mycket kunskap om värdering av antikvarier och andra värdefulla föremål. En auktionsfirma kan finnas i fysisk form som en butik men även online. Gemensamt för alla auktionsfirmor är att kunder kan vända sig dit för att få föremål värderade och sålda. De senaste åren har antalet internetauktioner ökat enormt mycket. Vissa internetauktioner görs fortfarande hos auktionsfirmor, framförallt vid försäljning av dyrare föremål, men det finns även flera möjligheter för kunder att själva värdera och sälja sina föremål. Vid denna sortens internetauktioner behövs inte en utomstående person som värderar och säljer föremålet, vilket bidragit till att arbetsmöjligheterna på auktionsfirmor är hotat.

För alla yrkesområden som står delvis utanför den numera digitaliserade världen, så som auktionsfirmor, kan det vara en bra investering att teckna något slags skydd mot arbetslöshet. Många fackförbund erbjuder omfattande skydd som innefattar inkomstförsäkring, coachning vid arbetslöshet och många andra förmåner. Arbetar du på en auktionsfirma finns det flertal fackförbund du kan bli medlem i. För att hitta rätt fackförbund för dig är det enklast att genomföra en jämförelse av fackförbund.

Förmåner med att vara medlem i ett fackförbund när du arbetar med auktioner

Den största tryggheten med att vara medlem i ett fackförbund när du arbetar med auktioner är att du får många förmåner inkluderat i medlemskapet och kan även få hjälp vid besvärande situationer på din arbetsplats. Mer specifikt kan fördelarna med medlemskapet bland annat vara:

  1. Det ingår (oftast) inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring ingår ibland i medlemskap i ett fackförbund. Tack vare en inkomstförsäkring kan du få ersättning i upp till 300 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.
  2. Du kan få vägledning genom din karriär. Ett fackförbund finns som stöd genom hela karriären vilket delvis kan innefatta feedback på personligt brev och CV vid arbetssökande och även vägledning gällande vad din nuvarande anställning.
  3. Vissa fackförbund erbjuder pensionsrådgivning. Många anställda, inte bara på auktionsfirmor, har dålig koll på om de får rätt pension från sin arbetsgivare samt hur pensionen ska förvaltas. Genom ett fackförbund kan du ibland få gratis pensionsrådgivning vilket kan vara väldigt användbart.
  4. Du får ta del av medlemserbjudanden. De flesta fackförbund erbjuder olika rabatter och andra förmåner som är kopplade till ditt medlemskap.
  5. Fackförbundet hjälper till med arbetsrättsfrågor. Om du skulle bli diskriminerad, orättvist behandlad eller en tvist skulle uppstå på din arbetsplats kan du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp. Förhoppningsvis behöver du inte utnyttja detta men det kan vara skönt att veta att stödet finns.

Se till att välja rätt fackförbund för dig

När du ska välja vilket fackförbund du ska bli medlem i då du arbetar med auktioner är det viktigt att du utgår från dig själv. Trots att en kompis, familjemedlem eller kollega är medlem i ett visst fackförbund behöver detta nödvändigtvis inte vara rätt fackförbund för dig. Se till att jämföra de olika fackförbunden utifrån medlemsavgift, inkomstersättning, andra förmåner samt om fackförbundets värderingar överensstämmer med dina egna.