Det kan finnas flera goda anledningar till att vilja värdera ett antikt föremål. Bland de vanligare hör bodelning, försäkringsärenden och inför en försäljning. För en köpare ökar tryggheten i köpet avsevärt om objektet har ett värderingsintyg från exempelvis en seriös säljare av smycken eller ett känt auktionshus. För säljaren kan värderingen vara till avsevärd hjälp när det gäller att sätta ett utgångspris och i sökandet efter rätt kunder.


Konst

Har man ett konstverk man önska få värderat kan man gå tillväga på olika sätt. En vanlig metod är att bära med sig konstverket till en expert, exempelvis i en antikhandel, som har möjlighet att ge en god värdering. Idag finns också alla möjligheter att värdera konst online. Många auktionshus online kan ge denna service vid sidan av sina auktionsförsäljningar.

Det man ska tänka på när man vill få sitt konstverk värderat är att ta med följande information:

 • Storlek / dimensioner. Skriv höjd och bredd.
 • Goda fotografier i färg på verkets framsida och baksida.
 • Bifoga ett skarpt foto på signaturen, om verket är signerat.
 • Har du egen historik om verket? Kan du berätta något om hur det är inköpt eller kommit i din ägo? Vet du något om tidigare ägare? Skriv med den information som kan vara intressant för en värderare.

Smycken

Auktionsfirmor likväl som smyckesförsäljare kan erbjuda värdering av smycken. Detta kan vara av intresse inför försäljning, bodelning, försäkringsärenden med mera. För att ge rätt värdering av smycken underlättar det om värderingsmannen har möjlighet att själv titta på smycket.

Vill du få en rimlig uppfattning om värdet via en tjänst online, eller om du inte har möjlighet att ta med smycket, så tänk på följande:

 • Bifoga skarpa bilder i bra ljus.
 • Ange storlek, längd och gärna även tyngd.
 • Finns det någon märkning? Ange i så fall detta.
 • Detaljer så som knäppningslås och annat kan hjälpa värderaren att åldersbestämma smycket.
 • Finns det någon historia som kan hjälpa värderaren? Exempelvis om när smycket inhandlades eller hur det kom i din ägo. Bifoga i så fall en beskrivning av detta.

Värderingsintyget bör bifogas vid en eventuell försäljning på onlineauktion som trygghet till köparen.

Antikviteter

Att värdera antikviteter online har blivit allt smidigare genom uppkomsten av framgångsrika tjänster för onlineauktioner. Genom att ge sina kontaktuppgifter och skicka in uppgifter om det aktuella objektet kan man invänta kontakt med en eller flera auktionshus för en värdering. Är produkten av ett allmänt intresse kan även auktionen hjälpa dig med din eventuella försäljning av produkten. Ett objekt som värderats av en professionell värderare får större trovärdighet, och kan därför lättare nå ett högre slutpris

Tänk på att:

 • Bifoga skarpa bilder från olika vinklar
 • Har du en berättelse om när produkten är införskaffad eller om tidigare ägare? I så fall delge den till värderaren.
 • Uppge alltid om det finns något fel eller en skada på produkten.
 • Finns stämplar så bifoga närbilder på dessa.
 • Ange mått på produkten.