Konsten och konstlivet i Sverige har alltid i viss mån varit influerat av omvärlden, men influenserna har geografiskt skiftat beroende på vilken tidsepok det gäller. Även idag är Sverige ett land som producerar många konstnärer och konst per capita jämfört med andra västerländska länder.

Medeltidens konstnärer

I och med att kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige skapades det en ny bildvärld som i början etablerades i kyrkorna. Denna tidsepok kallas medeltid och gotik, och sträcker sig från 1200-talet fram till början av 1500-talet. Redan så här tidigt finns det svenska kända konstnärer, bland annat Hegvald och Sighraf som är kända stenhuggare från Gotland.

Vasatiden

Med renässansen och karolinska barockstilen 1500-tal till 1600-talet, och under den era i Sverige som kallas för Vasatiden, så dominerades konsten av porträtt av olika personer från högadeln som målades av utländska konstnärer verksamma i Sverige. Från denna tid så återfinns det stora verket Suecia Antigua ef Hodierna. Några av de mest kända konstnärer från denna tid är David von Krafft och Michael Dahl.

Gustavianska epoken

Under den gustavianska tiden fick kulturen ett stort uppsving i Sverige och stilen var till en början rokoko. Porträttmåleriet från denna epok satte verkligen Sverige på den konstnärliga kartan. Det var många svenska konstnärer som tog sig ut i Europa och bland dessa återfanns Gustav Lundberg. Hans teknik var länge den rådande i svensk porträttkonst, och hans verk återfinns bland annat på Louvren, Nationalmuseum och Konstakademin. Från samma tidsepok bör man även nämna Alexander Roslin, Carl Gustav Pilo och Johan Tobias Sergel.

Karl-Johan-epoken

Från Karl-Johan-stilen och romantiken som sträcker sig från cirka år 1810 till 1875 så dominerade naturmålarna med Marcus Larsson som den främste. Ergon Lundgren och även Carl Fredrik Hill anses vara bland de främsta landskapsmålarna i Sverige. Under denna tidsepok är det även värt att nämna Carl Gustav Hellquist och Gustaf Cederström som kännetecknas av sina historiemålningar.

Slutet av 1800-talet

Trots att svensk konst hade en framträdande roll så förde den en tynande tillvaro under den senare delen av 1800-talet. Tack och lov började svenska konstnärer att uppmärksammas utanför Sveriges gränser, och Anders Zorn tilldelades en medalj på världsutställningen i Paris 1898. Zorn målade landskap och människor, och är känd för sina nakenstudier av kullor från Dalarna. En annan stor konstnär från denna generation är Carl Larsson som även han verkade i Dalarna. Carl Larsson målade främst i akvarell och hans motiv var ofta vardagsbilder av hans familj.

Modern tid

Sverige har även i modern tid många kända framträdande konstnärer. Värda att nämna är bland andra Nils von Dardel, Albin Amelin och Torsten Billman.