Om du är ny på auktionens område så finns det mycket att lära. En sak som är viktig att ha i åtanke är den så kallade följerätten. Följerätten kan även kallas konstnärsavgift eller droit de suite. Detta följer av lagen om upphovsrätt (1960:729) och EG-direktiv (2001/184/EG) där du kan utläsa att det tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk samt brukskonst. Denna avgift beräknas på klubbat pris och betalas på köpfakturan. Beloppet är 5 % av försäljningspriset, klubbat pris eller lägre. För enkelhetens skull så är beräkningen i princip likadan i alla länder. När ett konstverk säljs med följerätt så ska ersättningen redovisas samt betalas av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden.

Vad innebär följerätt?

Följerätten gäller såväl svenska som utländska konstnärer. Det är en ersättning som gäller upphovsrätten och som är en livstids ersättning för konstnären. Efter dennes död tillfaller ersättningen arvingarna och gäller i sjuttio år, från det år som konstnären dog. Om konstnären avled 1954 är således verket skyddat till och med år 2024. Från och med 1 januari 2025 kan konstnärens verk säljas utan följerätt.

Foto: Popova Valeriya/Shutterstock.com

Tanken bakom följerätten är att en konstnärs ekonomiska villkor ska förbättras, dels genom att få ta del av det ekonomiska bytet vid en försäljning och dels genom att det motiveras upphovsrättsligt att en ny krets tillgodogör sig verket. Då har konstnären rätt till ersättning för detta.

Det är även av betydelse för samhället att konstnärer får så bra förutsättningar som möjligt att utöva sin verksamhet på samma sätt som till exempel författare som får ekonomiskt utbyte av sin kreativitet när nya exemplar trycks av deras alster.

Vid vilken försäljning gäller det?

Följerätt utgår när ett exemplar av originalverket säljs vidare, detta innebär således att all försäljning efter att den första försäljningen eller överlåtelsen från konstnären eller dess arvingar har skett. Det spelar ingen roll om verket har sålts på en fysisk auktion eller internetauktion.

Om konstnären själv säljer eller om det är försäljning på ett direkt uppdrag av konstnären räknas inte det som en vidareförsäljning och verken är således ej förlagda med följerätt. Även om konstnären lämnar ett verk till välgörande ändamål till exempel en auktion till förmån för hemlösa hundar så är konstverket undantaget följerätt. Men om någon annan än konstnären gör samma sak, lämnar konstverket till en välgörenhetsauktion, så är det att anse som en vidareförsäljning och konstverket omfattas av följerätt.

Vilka verk gäller det?

Det är endast originalkonstverk som omfattas av följerätt, och med originalkonstverk avses ett begränsat antal konstverk som av framställt av konstnären eller med upphovsmannens tillstånd. Även brukskonst omfattas av följerätten, dessa konstverk ska vara numrerade eller signerade, eller på något annat sätt vara godkända av konstnären.